Byla to jedna z nejstarších koksochemických závodů báňských koksoven OKK. Historie koksovny začíná v půlce 20.století.  Byla založena v roce 1946 vedle nedalekého dolu. Během deseti let změnila třikrát svůj název. Jednou také nesla jméno našeho prezidenta. Tvořila s dolem a elektrárnou jeden velký komplex. S útlumem hutnických výrob a záměnou otopového koksu za plyn vznikal postupně přebytek koksu. Vzhledem k opotřebení a zastaralosti technologie bylo v roce 1997 rozhodnuto o zastavení provozu téhle Koksovny. Letní povodně sice silně poškodily Koksovnu Jan Šverma v Ostravě, přesto byla zastavena tahle Koksovna a do obnovení provozu Koksovny Jan Šverma byly investovány nemalé prostředky.

Leave A Comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *